Home » Serveis » Seguretat

Seguretat

Més enllà d'un servei de Seguretat

L’associació gestiona i representa legalment a les empreses en el servei de seguretat que comparteixen.

Diàriament, els caps de setmana i festius durant tot l’any, el polígon conta amb 2 Vigilants de Seguretat armats, amb vehicles que s’identifiquen com a “Seguretat de Bufalvent “propietat de l’Associació, aquests estant connectats entre ells i amb la central operativa de l’empresa de Vigilància.

L’equip de vigilància de Bufalvent son professionals que per la seva antiguitat de treball en el polígon coneixen perfectament les empreses i persones que el composen.

Els horaris no son fixes, es distribueixen les hores de treball depenent de l’època de l’any, si el dia és més curt o més llarg, festes, ponts i vacances de la majoria de les empreses associades.

Diàriament l’Associació rep dels vigilants un informe de servei on s’anoten les incidències que succeeixen durant l’horari de vigilància.


Restricció d’accessos

L'horari restringit és:

 • De dilluns a divendres: De les 23 a les 5 h.
 • Dissabtes: A partir de les 14 h durant la resta de dia.
 • Diumenges i festius: 24 hores (tot el dia) i fins les 05 h del següent dia no festiu.


El polígon aplica mesures especials de circulació, queda establerta i degudament senyalitzada, una restricció física, en el Carrer Miquel Servet i l’únic accés al Polígon durant aquest horari és el carrer Edison que a través d’un sistema de vídeo-vigilància que controla, capta i desa les imatges de tots el vehicles que accedeixin o abandonen el polígon.

Vistes del Polígon Bufalvent amb accés restringit.
Càmeres de video-vigilància.

Aquestes mesures s’apliquen des de l’1 de Juny del 2007, a partir de la reivindicació de l’Associació per optimitzar el servei de Seguretat, s’avaluen periòdicament de caràcter trimestral per una comissió específica (Mossos d’Esquadra, Policia Local, representants municipals i L’associació d’Empresaris de Bufalvent) als efectes de valorar objectivament el resultat obtingut amb l’aplicació de les mesures especials de circulació, tenint en compte els indicadors següents:

 • Número de robatoris denunciats per any.
 • Número d’accidents amb i sense ferits, ocorreguts en l’àmbit territorial objecte de limitació i durant l’horari d’aplicació de les mesures.
 • Anàlisi dels sectors on es produeixen els robatoris.
 • Número de queixes ciutadanes motivades pel tancament.
 • Número de desperfectes a la senyalització o manca de col·locació dels elements establerts.
 • Diferència de vehicles que circulen un cop imposada la restricció respecte el trànsit mitjà previ a la restricció.
Vehícles del servei de Vigilancia i Seguretat de Bufalvent.


El fet que els vigilants diàriament passin per tots els carrers i empreses del polígon, fa que detectin immediatament qualsevol desperfecte o desgavell que es produeixi.

Per aquest fet les seves responsabilitats van més enllà que la seguretat de les empreses:

 • Detecten i duent a terme el seguiment del manteniment general del polígon, senyalització, forats, invasions de la via pública, enllumenat, servei d’aigües, neteja, etc.
 • Localitzen els vehicles abandonats al polígon i en fan el seguiment, control i notificacions.
 • Seguiment de l'estat de les noves construccions i ocupacions.
 • Informen a l’empresa concessionària de la recollida de escombraries, d'abocaments de mobles, cuines, sofàs, matalassos, etc. que es fan als carrers del polígon, de cara a fer-ne la recollida.

Per contactar amb el servei de Seguretat utilitzeu seguretat@bufalvent.cat.
Totes les urgències caldrà vincular-les amb la Central Receptora del Servei de Seguretat de Bufalvent. Al tractar-se d'uns procediments confidencials, en el cas de dubtes preguem que us poseu en contacte amb nosaltres per els mitjans habituals.

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56