Home » Noticies » Noticia actual

29/03/2005

Dia 1 d'abril retirada de la recollida de residus municipal

Tal i com hem anat informant el proper divendres dia 1 d’Abril, l’Ajuntament de Manresa retirarà els contenidors dels carrers de Bufalvent i les empreses haurem de gestionar internament els residus que produïm.

A partir del divendres, lògicament, està prohibit deixar escombraries, deixalles i contenidors fora de les empreses. La gestió del residu ha d’ésser interna (dins l’empresa).

L’interès de l’Associació està en que aquesta nova situació no tingui com a resultat abocaments incontrolats que embrutin els carrers del Polígon. Per això hem insistit molt a l’Ajuntament que es facin controls a la via pública i es sancioni als possibles infractors.

Les empreses, a través de l’Associació podem denunciar qualsevol irregularitat al respecte, es a dir, si es detecta qualsevol abocament al carrer, cal comunicar-ho immediatament a l’Associació o trucar directament a la Policia Local de Manresa, en cas que es pugui veure qui ho fa, cal prendre nota del nom de l’empresa o matricula del vehicle. Els caps de setmana el servei de Seguretat juntament amb la Policia Local vetllarà per evitar els abocaments que puguin venir de fora del Polígon.

El servei de neteja de l’Ajuntament resoldrà les situacions irregulars en la major brevetat possible.

En cas que alguna empresa encara no hagi resolt la seva gestió interna de residus, es pot posar en contacte amb l’Associació que li facilitarem tota la informació de que disposem de les diferents empreses que han ofert els seus serveis a Bufalvent.

Es responsabilitat de tots intentar que aquesta nova situació no provoqui malmetre la imatge de Bufalvent, per tant preguem la col•laboració de tots.

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55