Home » Noticies » Noticia actual

29/03/2019

INSTALACIO DE BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT AL CARRER MIQUEL SERVET

A la sortida del polígon pel carrer de Miquel Servet, l’Ajuntament de Manresa ha instal·lat unes bandes reductores de velocitat, en principi de forma provisional.  El motiu és minimitzar l’impacte que tenen les pilones hidràuliques a la sortida dels vehicles del polígon per millorar la seva durabilitat.

 

Des de l’Associació es valora positivament la instal·lació i no es descarta peticionar als serveis tècnics de l’Ajuntament la instal·lació de noves bandes durant la trajectòria del Miquel Servet per minimitzar la velocitat dels vehicles que hi circulen.

 

Preguem a les empreses que per qualsevol qüestió relacionada amb aquest assumpte es posin en contacte amb nosaltres, per tenir retorn del funcionament d’aquesta nova instal·lació.

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55