Home » Noticies » Noticia actual

22/12/2017

AJUDES A LES EMPRESES PER A LA CONTRACTACIO DE PERSONES EN ATUR

L´Ajuntament convoca, mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva, la concessió dajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur.

Aquestes ajudes sinstrumentaran a través de 2 línies diferents:

 

Línia A.

Ajudes a les empreses i/o entitats, treballadors o professionals  autònoms  per a la contractació de persones aturades per desenvolupar algun projecte d’interès general o social inclòs en el Pacte de Ciutat.

 

Beneficiaris: empreses i/o entitats, legalment constituïdes, siguin persones físiques o jurídiques, que contractin persones en situació d’atur durant un període mínim de 3 mesos per desenvolupar un projecte d’interès general o social compres en algun dels àmbits establerts al Pacte de ciutat, publicat al web municipal:

http://www.manresa.cat/web/article/5854-pacte-de-ciutat-2015-2019

 

També podran ser beneficiaris els treballadors o professionals per compte propi o autònoms, sempre i quan contractin treballadors per compte aliena. 

En qualsevol cas les persones beneficiàries hauran d’estar domiciliades al Bages o tenir un centre de treball al Bages.

Quantia de l’ajut: L’Ajut consistirà en cobrir el 100% dels costos salarials de la contractació del treballador/a fins a un màxim de 6 mesos.

 

Linia B.

Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades

Beneficiaris: empreses i/o entitats, legalment constituïdes, siguin persones físiques o jurídiques, que contractin persones en situació d’atur durant un període mínim de 3 mesos.

També podran ser beneficiaris els treballadors o professionals per compte propi o autònoms, sempre i quan contractin treballadors per compte aliena.

En qualsevol cas les persones beneficiàries hauran d’estar domiciliades al Bages o tenir un centre de treball al Bages. 

Quantia de l’ajut: L’Ajut consistirà en cobrir el 50% dels costos salarials de la contractació del treballador/a fins a un màxim de 6 mesos. En el cas que es contracti a una persona inclosa en el col•lectiu de risc d’exclusió social aquest percentatge serà del 75% del costos salarials

 

Normativa i documentació a presentar:

 

A  la part superior dreta daquesta mateixa pàgina, trobareu:

- La normativa, que estableix els criteris i condicions per a sol.licitar les subvencions

- Els documents a presentar, segons la línia que es vol sol•licitar

 

Presentació de sol•licituds:

El termini de presentació és del 21 de desembre de 2017 al 15 de gener 2018.

La documentació es pot presentar:

 

Telemàticament

Presencialment: a loficina datenció al ciutadà (OAC), situada a la Plaça Major núm. 1, en el següent horari datenció al públic (de dilluns a dijous de les 8:30 h a les 17:00 h i divendres de 8:30 h a les 14:00 h) o bé en  qualsevol altre registre descentralitzat de l’Ajuntament en horari d’atenció: de les 8,30 h a les 13,30 h.

 

En qualsevol cas, estaran obligades a relacionar-se electronicament amb l’Administració i per tant hauran de formalitzar la sol•licitud a través de mitjans electrònics les persones següents: 

- Les persones jurídiques

- Les entitats sense  personalitat jurídica

-  Aquelles que exerceixin una actuació professional per la qual es requereixi col•legiació obligatòria.

- Aquelles que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electronicament amb l’Administració

 

Per a més informació i tràmits accediu a la web de l’Ajuntament de Manresa fent clic aquí

 

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55