Home » Noticies » Noticia actual

30/03/2007

QUOTES DE VIGILANCIA

Senyors

L’acord que us varem comunicar al Febrer de l’any passat i que a posteriori va ratificar l’Assemblea sobre l’augment anual de quotes per tal de poder fer front als forts increments anuals del servei de Seguretat, es farà efectiu a l’Abril. 

Aquest,  es durà a terme segons s’incrementi el conveni del principal cost que tenim, que són les hores dels vigilants amb arma de nit. Aquest any aquest augment suposa un 3,20%. 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta qüestió i aprofitem la ocasió per saludar-vos molt cordialment, 

La Junta Directiva

Manresa a 30 de març del 2007

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55