Home » Associació » Dónat d'ata » Formulari de dades administratives i retol informatiu

Formulari dades administratives i dades rètol informatiu


  Dades administratives:

Nom Empresa:
Adreça (carrer, número, lletra de la nau):
Codi Postal
Població:
Telèfon:
Fax.:
C.I.F.:
Nom responsable:
E-mail:
M2 edificats de parcel·la:
M2 totals de parcel·la:
Persona de contacte:
Número de treballadors:
Horaris:
Compte corrent:
 

  Dades Rètol informatiu:

Nom que figurarà en la placa del rètol informatiu, l'ordre del rètol és alfabètic:
(possar-ho amb majúscules)
Número o números de carrer:
Comentaris:
  *Camps obligatoris
 

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55

"));